Kurs & opplæring 

Vi analyserer dagens drift

Å gjøre endringer i rutiner oppleves i mange tilfeller som en omfattende og tung prosess.

Ofte mangler man kompetansen for å se et helhetlig bilde av prosessen fra start til slutt.

For å få en størst mulig gevinst av å bytte leverandør, må man se på alle aspekter med drift og produksjon og ikke bare på besparelser rundt produktinnkjøp.

  Dette ser vi ofte besparelse
  og gevinst i

  • Produktkunnskap
  • Reduksjon i forbruk av produkter i form av rett blandingsforhold og produkt
  • Bruk av blandingssystemer
  • Bedre forståelse for hvilke produkter som gir raskest og best resultat til oppgaven
  • Innkjøpsrutiner
  • Riktig utstyr og verktøy for besparelse i form av reduksjon i arbeidstimer
  • Oppmerking og system i produkter
  • HMS og oppbygning av pålagt dokumentasjon for arbeidsplassen

   Dette er kursene vi tilbyr

   Nor Solution tilbyr en kostnadsfri analyse av dagens drift for å se på forbedringspotensialet.

   Analysen utføres ved at en av våre ansatte får tilgang til å gjøre en befaring og dermed kan danne seg et inntrykk av dagens produksjon. Ut i fra dette danner vi en konklusjon som vil legge grunnlaget for videre drøfting av hvordan vi på best mulig måte kan etablere et samarbeid med fokus på besparelser, effektivitet og økt kvalitet på tjenestene.

   Ved å gjøre en totalavtale med oss er det vår oppgave å vise gevinstene. Vi mener derfor at grunnlaget for dette må knyttes opp mot reelle tall og en handlingsplan for forbedring.

   Vår representant trenger ikke mye oppfølging annet enn å få tilgang til produksjonslokaler og kunne ha en dialog med en av de ansatte. Dette kan utføres diskret om ønskelig.

    Produktopplæring

    Produktkunnskap mener vi er nøkkelen til gevinst i form av tidsbruk og resultat. Derfor tilbyr vi opplæring i produktene vi leverer. For raskest og best mulig resultat er det viktig å bruke riktig produkt til oppgaven som skal utføres samt at blandingsforholdene er slik de skal. Opplæringen er kostnadsfri og utføres hos kunde.

    Innvendig vask Nor Solution

    Innvendig vask / Rens av bil innvendig

    Vi tilbyr opplæring/kurs i innvendig vask/rens for best mulig resultat og gevinst i form av tidsforbruk og valg av riktige produkter til oppgaven.

    Vi tar for oss prosessen fra start til slutt.

    • Tilgjengelig utstyr og riktig bruk
    • Er arbeidsplassen forberedt til dagens oppgaver?
    • Tidsforbruk
    • Produkter til oppgaven samt blandingsforhold
    • Utnyttelse av virketid
    • Kvalitetssikring av arbeidet
    • Oppsett av arbeidsstasjoner “alt innen rekkevidde”
    • Beskyttelsesutstyr, merking og HMS

    Utvendig Vask

    Vi tilbyr opplæring/kurs i utvendig vask for best mulig resultat og gevinst i form av tidsforbruk og valg av riktige produkter til oppgaven.

    Vi tar for oss prosessen fra start til slutt.

    • Tilgjengelig utstyr og riktig bruk
    • Er arbeidsplassen forberedt til dagens oppgaver?
    • Tidsforbruk
    • Produkter til oppgaven samt blandingsforhold
    • Arbeidsteknikk
    • Utnyttelse av virketid
    • Kvalitetssikring av arbeidet
    • Beskyttelsesutstyr, merking og HMS
    Overflatebeskyttelse

    Polering/Lakkorrigering

    Vi tilbyr opplæring/kurs i polering/lakkorigering for best mulig resultat og gevinst i form av tidsforbruk og valg av riktige produkter til oppgaven.

    Vi tar for oss prosessen fra start til slutt.

    • Tilgjengelig utstyr og riktig bruk
    • Er arbeidsplassen forberedt til dagens oppgaver?
    • Tidsforbruk
    • Produkter til oppgaven samt blandingsforhold
    • Arbeidsteknikk
    • Kvalitetssikring av arbeidet
    • Oppsett av arbeidsstasjoner “alt innen rekkevidde”
    • Beskyttelsesutstyr, merking og HMS
    Overflatebeskyttelse

    Lakkbeskyttelse

    Vi tilbyr opplæring/kurs i utføring lakkbeskyttelse for best mulig resultat og gevinst i form av tidsforbruk.

    Vi tar for oss prosessen fra start til slutt.

    • Tilgjengelig utstyr og riktig bruk
    • Er arbeidsplassen forberedt til dagens oppgaver?
    • Tidsforbruk
    • Produkter til oppgaven
    • Arbeidsteknikk
    • Utnyttelse av tørketid
    • Kvalitetssikring av arbeidet
    • Oppsett av arbeidsstasjoner “alt innen rekkevidde”
    • Beskyttelsesutstyr, merking og HMS
    Skinnpleie og skinnreperasjonskurs

    Interiør - Skinnpleie og skinnreperasjon

    FENICE

    Vi har kurset profesjonelle i en årrekke, og har et tett samarbeid med produsenten av produktene – Fenice.

    Vi tilbyr produkter som lar deg reparere rifter, hull, slitasje, pressmerker, stivt skinn, og misfarging. Etter reparasjon kan du gjenopprette original struktur og farge på skinnet. 

    Varighet

    • 2 dager (0800-1600)

    Dag 1

    • Introduksjon til skinn og vinyl
    • Pleie og vedlikehold
    • Reparasjon av småskader
    • Introduksjon til blanding av touch-up farge
    • Farging av skinn med touch-up farge

    Dag 2

    • Fargeblanding
    • Proff reparasjon av rifter og større skader
    • Lakkering med sprøytepistol (grunning, farge og top coat)

    Din samarbeidspartner

    Har du behov for våre tjenester?